Nakladatelství LePress

Jsme malé nakladatelství, které od roku 2011 vydává knihy o dětech v duhových rodinách, tedy rodinách, kde jsou dvě mámy nebo dva tátové. 

Čtení knih o duhových rodinách může dětem pomoci lépe porozumět tomu, že každá rodina je jedinečná a že je důležité respektovat různé způsoby života a rodinné modely. Tyto knihy také pomáhají dětem rozvíjet empatii, porozumění a tolerance vůči lidem s odlišnými zkušenostmi.

Naše knihy vám pomohou představit dětem tzv. duhové rodiny nenásilnou a zábavnou formou. Na jejich tvorbě se podíleli úspěšní zahraniční autoři/autorky dětské literatury a přední čeští překladatelé a překladatelky a ilustrátorky. Rodiny párů stejného pohlaví v příbězích vystupují jen tak mimochodem a nabízejí dětem pohled na další možnou formu dnešního mnohotvárného a tolik vzrušujícího světa. Četba těchto knih pomůže s dětmi přirozeně otevřít téma podob současných rodin a předejít vzniku stereotypů, či dokonce šikany.